που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Το Γραφείο > Cambridge
Cambridge

F.C.E FOR SCHOOLS (Lower του Πανεπιστημίου του Cambridge)

Η εξέταση για το First Certificate in English είναι αυτή με τις περισσότερες συμμετοχές από όλες τις εξετάσεις του Cambridge ESOL. Αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (Common European Framework) για τις σύγχρονες γλώσσες.

Η  εξέταση  FCE  FOR SCHOOLS  εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά το Μαιο 2011 και απευθύνεται σε εφήβους γιατί περιλαμβάνει  θέματα  που τους  ενδιαφέρουν και γενικά  είναι πιο φιλική για  μαθητές. Η ισχύς  του πτυχίου είναι ακριβώς  η ίδια με το κανονικό και γνωστό  FCE.

Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό θεωρείται ότι είναι σε θέση να χειριστούν τις βασικές δομές της Αγγλικής γλώσσας με αρκετή σιγουριά, επιδεικνύοντας ευρεία γνώση λεξιλογίου και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες σε πολλές
κοινωνικές περιστάσεις.
Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα FCE αποτελούνται από 5 μέρη:

    Reading: 1 ώρα Απαιτούνται ικανότητες κατανόησης κειμένων φανταστικών ή πραγματικών βιβλίων, άρθρων, περιοδικών και εφημερίδων.
    Writing: 1 ώρα και 20 λεπτά Απαιτούνται ικανότητες συγγραφής δύο διαφορετικών ειδών κειμένου όπως μια μικρή ιστορία, ένα γράμμα, ένα άρθρο, μία αναφορά, μία περίληψη ή μία έκθεση ιδεών.
    Use of English: 45 λεπτά Σε αυτό το μέρος της εξέτασης αξιολογείται η ικανότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας μέσω ασκήσεων γραμματικής και λεξιλογίου.
    Listening: 40 λεπτά Απαιτούνται ικανότητες κατανόησης μιας ποικιλίας τρόπων ομιλίας και θεμάτων συζήτησης, όπως ειδησεογραφικά προγράμματα, ομιλίες, ιστορίες, ανέκδοτα και δημόσιες ανακοινώσεις.
    Speaking: 14 λεπτά Σε αυτό το μέρος της εξέτασης οι υποψήφιοι αξιολογούνται, ανά δυάδες ή και τριάδες, όσον αφορά στην ικανότητά τους να παίρνουν μέρος σε διαφόρων ειδών συζητήσεις: με τον εξεταστή, με τον άλλον υποψήφιο και μόνοι τους.

C.A.E. (Advanced του Πανεπιστημίου του Cambridge)

Το Certificate in Advanced English αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό θεωρείται ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις δομές των Αγγλικών με ευκολία και άνεση. Στο επίπεδο αυτό, οι μαθητές θεωρείται ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις περισσότερες περιστάσεις που μπορούν να προκύψουν σε αγγλόφωνη χώρα, σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο καθώς και στο πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Συνήθως οι υποψήφιοι χρειάζονται περίπου 8 επιπλέον μήνες, αφού περάσουν στις εξετάσεις του FCE προκειμένου να επιτύχουν και σε αυτό το επίπεδο.
Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα CAE αποτελούνται από 5 μέρη:

    Reading: 1 ώρα και 15 λεπτά Απαιτούνται ικανότητες κατανόησης δημοσιευμένων κειμένων βιβλίων φαντασίας ή μυθιστορημάτων, άρθρων, εφημερίδων και περιοδικών.
    Writing: 1 ώρα και 30 λεπτά Απαιτούνται ικανότητες δημιουργίας δύο διαφορετικών ειδών κειμένων όπως ένα άρθρο, μια αναφορά, μία πρόταση ή μια περίληψη.
    Use of English Paper: 1 ώρα Σε αυτό το μέρος της εξέτασης αξιολογείται η ικανότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας μέσω ασκήσεων γραμματικής και λεξιλογίου.
    Listening: 40 λεπτά Απαιτούνται ικανότητες κατανόησης μιας ποικιλίας τρόπων ομιλίας και θεμάτων συζήτησης, όπως παραδόσεις μαθημάτων καθηγητών, ραδιοφωνικές εκπομπές, ομιλίες και καθημερινών συζητήσεων.
    Speaking: 15 λεπτά Σε αυτό το μέρος της εξέτασης οι υποψήφιοι αξιολογούνται, ανά δυάδες ή και τριάδες, όσον αφορά στην ικανότητά τους να παίρνουν μέρος σε διαφόρων ειδών συζητήσεις: με τον εξεταστή, με τον άλλον υποψήφιο και μόνοι τους.

C.P.E. (Proficiency του Πανεπιστημίου του Cambridge)

Το Certificate of Proficiency in English αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Πρόκειται για εξετάσεις μεγάλων απαιτήσεων που απευθύνονται σε μαθητές που έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας και μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σχεδόν σε οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο της Αγγλικής γλώσσας.

Πιστοποιεί επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας για την εισαγωγή σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές, με την προϋπόθεση ότι έχει αποκτηθεί την τελευταία διετία από την ημερομηνία της αίτησης για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Απαιτείται προετοιμασία  2 ετών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις  CPE.
Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα CPE αποτελούνται από 5 μέρη:

    Reading: 1 ώρα και 30 λεπτά Απαιτούνται ικανότητες κατανόησης γραπτών αγγλικών σε επίπεδο λέξης, πρότασης, παραγράφου και συνολικού κειμένου.
    Writing: 2 ώρες Απαιτούνται ικανότητες δημιουργίας ποικίλων ειδών γραπτών κειμένων όπως μια μικρή ιστορία, ένα γράμμα, ένα άρθρο, μία αναφορά ή μία έκθεση καθ’ ένα από τα οποία θα είναι 300 έως 350 λέξεων.
    Use of English: 1 ώρα και 30 λεπτά Σε αυτό το μέρος της εξέτασης αξιολογείται η ικανότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας μέσω ασκήσεων γραμματικής και λεξιλογίου και η ικανότητα περιληπτικής παρουσίασης κάποιων πληροφοριών.
    Listening: 45 λεπτά Απαιτούνται ικανότητες κατανόησης μιας ποικιλίας τρόπων ομιλίας και θεμάτων συζήτησης, όπως παραδόσεις μαθημάτων καθηγητών, ειδησεογραφικά προγράμματα και δημόσιες ανακοινώσεις.
    Speaking: 19 λεπτά Σε αυτό το μέρος της εξέτασης οι υποψήφιοι αξιολογούνται, ανά δυάδες ή και τριάδες, όσον αφορά στην ικανότητά τους να παίρνουν μέρος σε διαφόρων ειδών συζητήσεις: με τον εξεταστή, με τον άλλον υποψήφιο και μόνοι τους.


 


Δείτε Επίσης...

Προγράμματα Σπουδών