που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Το Γραφείο > G.M.A.T
G.M.A.T

To Graduate Management Admission Test είναι μια εξέταση στην αγγλική γλώσσα που βοηθά τα Οικονομικά Πανεπιστήμια και Κολλέγια να αξιολογήσουν τα προσόντα των υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και γενικότερα σε οικονομικά τμήματα.

Δίνοντας τις εξετάσεις GMAT, οι υποψήφιοι έχουν μια καλύτερη εικόνα των Οικονομικών Πανεπιστημίων που τους ταιριάζουν καλύτερα και μπορούν να μάθουν περισσότερα για το πρόγραμμα σπουδών τους και τη διαδικασία εγγραφής σε αυτά. Τα Πανεπιστήμια αντιλαμβάνονται το τεστ σαν πρόβλεψη της ακαδημαϊκής απόδοσης σε ένα πρόγραμμα MBA ή σε κάποιο άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοικητικών σπουδών. Το GMAT μετρά βασικές γλωσσολογικές, μαθηματικές και αναλυτικές δεξιότητες στο γραπτό λόγο, τις οποίες έχει αναπτύξει ο υποψήφιος στην εκπαιδευτική και επαγγελματική του μόρφωση.

ΔΕΝ μετρά:

  • Τις οικονομικές σας γνώσεις
  • Τις επαγγελματικές σας δεξιότητες
  • Συγκεκριμένο περιεχόμενο των προπτυχιακών σπουδών σας ή των σπουδών του πρώτου Πανεπιστημίου από το οποίο έχετε αποφοιτήσει
  • Τις ικανότητές σας σε οποιονδήποτε επαγγελματικό τομέα ή υποκειμενικές δεξιότητες όπως ενθουσιασμό, δημιουργικότητα και επικοινωνιακές ικανότητες.

Η βαθμολογία του GMAT είναι έγκυρη για 5 χρόνια, έτσι δίνται η δυνατότητα στον κάτοχό του να την χρησιμοποιήσει είτε αμέσως μετά τις προπτυχιακές του σπουδές είτε σε μελλοντικό χρόνο. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα να δώσετε παραπάνω από μία φορά το τεστ αλλά όλα σας τα σκορ θα εμφανίζονται στο Official Score Report.

Εξετάσεις

Η εξέταση GMAT αποτελείται από τις τρεις παρακάτω ενότητες:

  • Analytical Writing Assessment: 60 λεπτά Η εξέταση ξεκινά με το Analytical Writing Assessment (AWA). Η ενότητα AWA αποτελείται από δύο ασκήσεις—Ανάλυση ενός θέματος και Ανάλυση ενός επιχειρήματος. Οι υποψήφιοι έχουν 30 λεπτά για να συμπληρώσουν την κάθε άσκηση. Διάλειμμα 10 λεπτών.
  • Quantitative Section: 75 λεπτά. Το Quantitative Section περιέχει 37 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής δύο τύπων: of two question types: Κατανόηση Δεδομένων και Λύση Προβλημάτων. Διάλειμμα 10 λεπτών
  • Verbal Section: 75 λεπτά. Το Verbal Section περιέχει 41 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογή τριών τύπων: Κατανόηση Κειμένου, Ερωτήσεις Κρίσεως και Διόρθωσης προτάσεων.
  • Computer-Adaptive Format. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής εισάγονται σε μια ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων. Οι ερωτήσεις αυτές επιλέγονται μέσα από μια δυναμική διαδικασία ενώ ο υποψήφιος κάνει το τεστ. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής προσαρμόζονται στο επίπεδο του υποψήφιου και δημιουργούν ένα μοναδικό τεστ.


Δείτε Επίσης...

Προγράμματα Σπουδών