Εκδηλώσεις
Η σχολή μας δίδει πολύ μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές και στο διδακτικό προσωπικό και γι΄αυτό κάθε χρόνο οργανώνει ψυχαγωγικές & μορφωτικές εκδηλώσεις όπως χριστουνεννίατικο πάρτυ, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές και ταξίδια στην Αγγλία σε φημισμένα Πανεπιστήμια.

Με τον Robbie στην τάξη
Προγράμματα Σπουδών