που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Ανακοινώσεις > ON LINE PLATFORM
 
ON LINE PLATFORM


 Oι μαθητές μας έχουν την δυνατότητα να κάνουν επιπλέον εξάσκηση από το σπίτι τους, επιλέγοντας
την ημέρα και την ώρα που τους εξυπηρετεί. Στόχος μας είναι να συνεχιστεί η εκπαίδευση των μαθητών
μας στο σπίτι τους με άμεσο, ευχάριστο και αποδοτικό τρόπο. 

Προγράμματα Σπουδών