που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Το Γραφείο > TOEFL
TOEFL

Το Test of English as a Foreign Language αναγνωρίζεται από τα περισσότερα Πανεπιστήμια στον κόσμο. Ολο το τεστ πραγματοποιείται μέσα σε μία ημέρα. Εξετάσεις πραγματοποιούνται καθημερινά και οι υποψήφιοι μπορούν να ξαναδώσουν εξετάσεις αν επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή μετά από ημέρες από την τελευταία εξέτασή τους. Το TOEFL μετρά την ικανότητά του κατόχου του να διαβάζει, αν κατανοεί τον προφορικό λόγο, να μιλά και να γράφει στην αγγλική γλώσσα, καθώς και τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις παραπάνω δεξιότητες ταυτόχρονα μέσα σε μια αίθουσα Πανεπιστημίου. Για παράδειγμα μπορεί να διαβάσετε ένα κείμενο ή να ακούσετε μια διάλεξη και ύστερα να σας ζητηθεί να γράψετε ή να μιλήσετε γι’ αυτό που διαβάσατε ή ακούσατε.

Ο βαθμός των γραπτών και προφορικών της εξέτασης TOEFL αξιολογείται από επίσημους αξιολογητές της ETS με ανώνυμο τρόπο.

Εξετάσεις

Οι Εξετάσεις για το TOEFL αποτελούνται από 4 ενότητες.

  1. Reading: 60-100 λεπτά. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει από 36 έως 70 ερωτήσεις που αφορούν σε 3 έως 5 κείμενα ακαδημαϊκού περιεχομένου, μεγέθους περίπου 700 λέξεων το καθένα. Στο κάθε κείμενο αντιστοιχούν 12 έως 14 ερωτήσεις και βαθμοί που αντιστοιχούν σε αυτοί την ενότητα είναι 30.
  2. Listening: 60-90 λεπτά. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει από 34 έως 51 ερωτήσεις που αφορούν σε 4 έως 6 διαλέξεις που παραδίδονται σε μια σχολική αίθουσα και διαρκούν η κάθε μία 3 έως 5 λεπτά, αντιστοιχεί σε 6 ερωτήσεις. Επίσης ακούν 2 ή 3 συζητήσεις διάρκειας 3 λεπτών η καθεμία και αντιστοιχούν σε συνολικά 10 ή 15 ερωτήσεις. Η ενότητα αξιολογείται με συνολικά 30 βαθμούς. Ακολουθεί ένα διάλειμμα 10 λεπτών.
  3. Speaking:20 λεπτά. Ο υποψήφιος καλείται να εκφράσει την άποψή του σύμφωνα με τις προσωπικές του εμπειρίες και γνώσεις σε δύο θέματα και να μιλήσει σχεικά με όσα έχει ακούσει και έχει διαβάσει για άλλα 4 θέματα. Οι συνολικοί βαθμοί που αντιστοιχούν σε αυτή την ενότητα είναι 30.
  4. Writing: 50 λεπτά. Ο υποψήφιος καλείται να γράψει μια έκθεση σύμφωνα με τα όσα έχει διαβάσει και ακούσει για ένα θέμα και μια για να υποστηρίξει μια στάση/γνώμη/άποψη πάνω σε ένα δεύτερο θέμα. Οι συνολικοί βαθμοί που αντιστοιχούν στην ενότητα είναι και εδώ 30 (30' και 20' αντίστοιχα για την κάθε δραστηριότητα).

 

 Δείτε Επίσης...

Προγράμματα Σπουδών