που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Συνήθεις ερωτήσεις > TOEIC
Συνήθεις ερωτήσεις: TOEIC
  • Τί είναι το TOEIC;
    To TOEIC (Test of English for International Communication) είναι ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που απονέμεται (για την Ελλάδα) από την Ελληνοαμερικανική `Ενωση και δίνει στον κάτοχό του τη δυνατότητα της καλής επικοινωνίας στη διεθνή αγορά εργασίας. Αντιστοιχεί, ανάλογα με τη βαθμολογία που επιτυγχάνει ο εξεταζόμενος σε μέτρια, καλή, πολύ καλή και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Σε ποιους απευθύνεται το TOEIC;
    Απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες που θέλουν γρήγορα να πιστοποιήσουν το επίπεδο της αγγλικής γλώσσας.


Προγράμματα Σπουδών