που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Το Γραφείο > DELF A2
DELF A2

Το Δίπλωμα DELF A2 πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας στην επικοινωνία μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων, που απαιτούν μία απλή συζήτηση σε  γνωστά  και τρέχοντα θέματα.
Εξετάσεις                100 %  ΠΟΣΟΣΤΟ   ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  ΤΟ  2014
Οι εξετάσεις για το δίπλωμα DELF A2 αποτελούνται από 4 ενότητες:
 1. Κατανόηση προφορικού λόγου: 25 λεπτά. Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα πολύ σύντομα ακουστικά κείμενα 5 λεπτών, που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο φορές το κάθε ακουστιΟκό). Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
 2. Κατανόηση γραπτού λόγου: 30 λεπτά. Απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης βασισμένο σε τρία ή τέσσερα σύντομα γραπτά κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου: 45 λεπτά.
  Σύνταξη δύο σύντομων γραπτών κειμένων (φιλικό γράμμα ή μήνυμα):
  - Περιγραφή ενός γεγονότος ή προσωπικών εμπειριών
  - Σύνταξη γραπτού κειμένου με πρόθεση την πρόσκληση, τις ευχαριστίες, τη ζήτηση συγγνώμης, την ερώτηση, τη ζήτηση πληροφοριών, τα συγχαρητήρια κλπ.
  Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου: 6 με 8 λεπτά προετοιμασία και 10 λεπτά εξέταση .
  Εξέταση σε τρία μέρη:
  - Κατευθυνόμενη συνομιλία
  - Συνεχής μονόλογος
  -  Άσκηση συνομιλίας
  Η ενότητα αντιστοιχεί στο 25% της βαθμολογίας.
Η συνολική διάρκεια των ομαδικών εξετάσεων είναι 1 ώρα και 40 λεπτά. Η συνολική βαθμολογία είναι 100 μονάδες με βάση επιτυχίας για την απόκτηση του πτυχίου τις 50. Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά εξέταση είναι 5/25.

Δείτε Επίσης...

Προγράμματα Σπουδών