που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Το Γραφείο > Goethe Zertificat B2
Goethe Zertificat B2

Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat B2 αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της επίσημης γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα.
Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή υπηκοότητας. Το Goethe-Zertifikat B2 είναι μία εξέταση που απευθύνεται σε μαθητές και σε ενηλίκους.Το Φροντιστήριο-Κέντρο Ξένων Γλωσσών  ΕΥΡΩΠΑΙΔΕΙΑ είναι πλήρωσ ενημερωμένο και σας προετοιμάζει σωστά για τις εξετάσεις.

Εξετάσεις
Οι εξετάσεις για το δίπλωμα ZERTIFIKAT B2 αποτελούνται από 4 ενότητες:
  1. Leseverstehen: 80 λεπτά. Σε αυτήν την ενότητα εξετάζεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί 4 ειδών αφαιρετικά κείμενα.
  2. Schriftlicher Ausdruck: 80 λεπτά. Σε αυτήν την ενότητα ο υποψήφιος καλείται να γράψει ένα γράμμα ή ένα mail περίπου 180 λέξεων σε μια εφημερίδα και να βρει δέκα λάθη σε ένα δοσμένο γράμμα.
  3. Hörverstehen: 30 λεπτά. Σ' αυτήν την ενότητα εξετάζεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί τις ουσιαστικές πληροφορίες δύο διαφορετικών ειδών κειμένων προφορικού λόγου. Το πρώτο κείμενο ακούγεται μία φορά κι ο υποψήφιος πρέπει να βρει και να διορθώσει τα λάθη και το δεύτερο ακούγεται 2 φορές κι ο υποψήφιος πρέπει να απαντήσει 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
  4. Mündliche Paar- oder Einzelprüfung: 15 λεπτά προετοιμασίας και 10 λεπτά για την εξέταση. Στην προφορική εξέταση ο υποψήφιος επιδεικνύει την ικανότητά του να επικοινωνεί προφορικά, να εκφράζεται σωστά και να συμμετέχει χωρίς μεγάλη δυσκολία σε μια συζήτηση. Ο υποψήφιος μπορεί να προετοιμαστεί 15 λεπτά και να κρατήσει σημειώσεις, δεν επιτρέπεται όμως να χρησιμοποιήσει βοηθήματα.


Δείτε Επίσης...

Προγράμματα Σπουδών