που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Το Γραφείο > Seniors
Seniors

    Σε αυτά τα επίπεδα οι μαθητές μας διδάσκονται τη βασική δομή της γλώσσας. Στην "ΕΥΡΩΠΑΙΔΕΙΑ" δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην πρόοδο των μαθητών μας ώστε οι γνώσεις που αποκτούν να μη βασίζονται στη στείρα απομνημόνευση, αλλά να  "χτίζονται"  συστηματικά. Γι΄αυτό όλα τα μαθήματα σε καθημερινή βάση γίνονται με το αποτελεσματικό σύστημα Διαδραστικού Πίνακα IWTS (Interactive Whiteboard Teaching System) που εξασκεί όλες τις δραστηριότητες της γλώσσας όπως λεξιλόγιο, κατανόηση κειμένου, γραμματική, ασκήσεις, ακουστική κατανόηση, έκθεση και συνομιλία. Οι μαθητές  μας στην Ευρωπαιδεία έχουν ακόμα τη δυνατότητα να συνδεθούν στο Internet και να περιηγηθούν σε πολλά sites. Οι Διαδραστικοί Πίνακες προσελκύουν το ενδιαφέρον του μαθητή μεσα στην τάξη, του δίνουν κίνητρα και ενθουσιασμό για μάθηση.
    Επίσης γίνοντα συχνές επαναλήψεις στην ύλη που έχει παραδοθεί, ώστε τυχόν κενά ένεκα απουσιών, ασθενείας ή άλλων λόγων να καλύπτονται σύντομα και η αφομοίωση νέων γνώσεων  να γίνεται χωρίς πρόβλημα.
    Η αυστηρά επιλεγμένη χρήση των βιβλίων που πλέον δεν είναι απλά βιβλία αλλά  e-books, 
που περιλαμβάνουν σύγχρονα θέματα και συνδιάζονται με το σύστημα διδασκαλίας  IWTS,
βοηθούν στην αποτελεσματική μάθηση των παιδιών μας.


Δείτε Επίσης...

Προγράμματα Σπουδών